Word lid

Wil je als graag lid worden van onze vereniging? Dat kan!

Stort je vrije bijdrage (met als mededeling ‘naam lidgeld jaartal’) op het rekeningnummer van vzw Overdruksyndroom:
BE64 6528 5227 7852 (BIC BBRU BE BB)

Voor patiënten

Aan patiënten vragen we een vrije jaarlijkse bijdrage.
Als patiënt krijg je toegang tot:

  • ons forum;
  • extra informatie over onderzoeken die nuttig zijn;
  • extra informatie over hulp en hulpmiddelen;
  • extra informatie over lopende studies;
  • alle nieuwsbrieven.

=> Mail je betalingsbewijs door naar info@overdruksyndroom.be, samen met je gegevens (naam, adres, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer). Wij bezorgen je een wachtwoord om in te loggen op de website en voegen je (als je dat wenst) toe aan het Facebookforum.

Problemen om in te loggen? Bekijk dan deze handleiding om je wachtwoord te wijzigen.

 

Voor steunende leden
(familieleden, vrienden en andere sympathisanten)

Aan sympathisanten vragen we een jaarlijkse bijdrage van 20 euro.
Met deze centen proberen we onderzoek te financieren en onze aandoening meer kenbaar te maken.
Als steunend lid krijg je jaarlijks een aantal nieuwsbrieven. Zo houden we je op de hoogte van acties en wetenschappelijke studies.

Stuur een mailtje naar info@overdruksyndroom.be voor meer informatie.

Leden van vzw OSTC

  • Leden betalen jaarlijks een vrije bijdrage.
  • Leden kunnen steeds hun mening/ input geven via info@overdruksyndroom.be.
  • Voor morele steun kunnen patiënten inschrijven op ons afgesloten Facebookforum.
  • De raad van bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid.
  • Toegetreden leden hebben geen stemrecht. Als lid vertrouw je op de beslissingen van het bestuur.